Problemen oplossen

Opmerking: als u geen USRobotics Wireless MAXg Router gebruikt, raadpleeg dan de documentatie van uw router voor informatie over die specifieke router.

Ik kan geen verbinding meer maken met het internet.

Mijn computer herkent de Wireless MAXg PC Card of de PCI Adapter niet.

Ik kan niet communiceren met een access point of wireless router.

Ik heb tijdens de installatie van de software voor de Wireless MAXg PC Card of PCI Adapter per ongeluk op de knop Cancel (Annuleren) geklikt.

De USRobotics-interface start niet als ik de installatie-cd plaats.

Ik heb de Wireless MAXg PC Card of PCI Adapter voor de installatie-cd geplaatst.

Ik kan geen MAXg-verbinding (125 Mbps) tot stand brengen met een Wireless MAXg Router.

Ik kan geen draadloze verbinding tot stand brengen met een wireless router of access point.

Het draadloze netwerk waar ik verbinding mee wil maken verschijnt niet in de lijst Available Networks (Beschikbare netwerken) van het configuratiehulpmiddel.

De draadloze clients lijken te communiceren, maar ze verschijnen niet in het scherm Deze computer of Mijn netwerklocaties.

Nadat ik de instellingen heb gewijzigd, kan mijn computer geen draadloze verbinding tot stand brengen met een Wireless MAXg Router.

Mijn Wireless MAXg Router komt niet in de lijst voor als ik deze via een draadloze verbinding zoek.

De verbindingskwaliteit is slecht.