Rozwiązywanie problemów

Uwaga: Jeśli używanym routerem nie jest Wireless MAXg Router firmy USRobotics, w celu uzyskania szczegółowych informacji o tym routerze zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez producenta routera.

Brak dostępu do Internetu

Komputer nie rozpoznaje karty Wireless MAXg PC Card lub PCI Adapter.

Nie można połączyć się z punktem dostępu lub routerem bezprzewodowym.

W trakcie instalacji oprogramowania karty Wireless MAXg PC Card lub PCI Adapter został przypadkowo kliknięty przycisk Cancel (Anuluj).

Interfejs oprogramowania firmy USRobotics nie został uruchomiony po włożeniu płyty instalacyjnej do napędu CD-ROM.

Karta Wireless MAXg PC Card lub PCI Adapter została umieszczona w gnieździe przed włożeniem dysku instalacyjnego do napędu CD-ROM.

Nie można osiągnąć szybkości 125 Mb/s (MAXg) dla połączenia z routerem Wireless MAXg Router.

Nie można ustanowić bezprzewodowego połączenia z routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu.

Sieć bezprzewodowa, z którą chcę się połączyć, nie pojawia się na liście Available Networks (Dostępne sieci) w programie konfiguracyjnym.

Wygląda na to, że klienci bezprzewodowi nawiązują komunikację, jednak nie są oni wyświetlani w oknie Mój komputer ani w oknie Moje miejsca sieciowe.

Po zmianie ustawień komputer nie może ustanowić bezprzewodowego połączenia z routerem Wireless MAXg Router.

Router Wireless MAXg Router nie pojawia się na liście podczas wyszukiwania bezprzewodowego.

Połączenie ma słabą jakość.