Přehled

Bezdrátový adaptér PCI je adaptér bezdrátové sítě o rychlosti 54 Mb/s určený pro stolní osobní počítače.
Po úspěšné instalaci bude bezdrátový adaptér PCI schopen komunikovat s ostatními bezdrátovými zařízeními doma i v kanceláři.

Obsah balení

Fyzické funkce

Bezdrátový adaptér PCI je vybaven dvěma stavovými kontrolkami LED a odpojitelnou anténou.

Kontrolka ACT (činnost) Kontrolka PWR/LINK (napájení/propojení) Síťové připojení Připojení Ad-hoc
Nesvítí Nesvítí Rádiový přenos je vypnut Rádiový přenos je v některém počítači vypnut
Dvě bliknutí, nesvítí, opakuje se Svítí Připojeno k síti pomocí správného nastavení zabezpečení, ale neprobíhá přenos dat Není k dispozici
Nesvítí Dvě bliknutí, nesvítí, opakuje se

Probíhá pokus o připojení

Trvalé blikání může označovat nesprávné nastavení zabezpečení

Probíhá pokus o připojení

Trvalé blikání může označovat nesprávné nastavení zabezpečení

Nesvítí Svítí Probíhá komunikace, ale bez správného nastavení zabezpečení Probíhá komunikace se správným nastavením zabezpečení
Bliká Svítí Probíhá přenos dat Probíhá přenos dat

 

Systémové požadavky

R46.1231.00
rev 1
4 /06