Wprowadzenie

Adapter Wireless PCI Adapter to karta sieci bezprzewodowej o przepustowości 54 Mb/s, przeznaczona do komputerów stacjonarnych
Po pomyślnym zakończeniu instalacji adapter Wireless PCI Adapter może komunikować się z innymi domowymi i biurowymi produktami sieci bezprzewodowych.

Zawartość opakowania:

Funkcje produktu

Adapter Wireless PCI Adapter ma dwie diody sygnalizujące jego stan oraz odłączaną antenę.

Dioda ACT Dioda PWR/LINK Połączenie sieciowe Połączenie Ad-hoc
Nie świeci się Nie świeci się Transmisja radiowa wyłączona Transmisja radiowa wyłączona w obu komputerach
2 mignięcia, wył., powtórka Wł. Podłączony do sieci z odpowiednimi ustawieniami zabezpieczeń, ale nie przesyła danych Nie dotyczy
Nie świeci się 2 mignięcia, wył., powtórka

Próba nawiązania połączenia

Nieustające migotanie może wskazywać na nieprawidłowe ustawienia zabezpieczeń

Próba nawiązania połączenia

Nieustające migotanie może wskazywać na nieprawidłowe ustawienia zabezpieczeń

Nie świeci się Wł. Nawiązano komunikację, ale bez odpowiednich ustawień zabezpieczeń Nawiązano komunikację z odpowiednimi ustawieniami zabezpieczeń
Miga Wł. Przesyłanie danych Przesyłanie danych

 

Wymagania systemowe

R46.1236.00
wer. 1
4 /06