Komputer nie rozpoznaje adaptera Wireless MAXg USB Adapter

Możliwe rozwiązanie:

Adapter Wireless MAXg USB Adapter nie został prawidłowo włożony do portu USB. Spróbuj włożyć adapter Wireless MAXg USB Adapter do innego portu USB.

 

Powrót do strony rozwiązywania problemów