Zmieniono ustawienia routera bezprzewodowego, w wyniku tego nie można się z nim połączyć

Możliwe rozwiązanie:

Sprawdź w programie konfiguracyjnym adaptera sieci bezprzewodowej adres MAC, nazwę sieciową (SSID) oraz ustawienia zabezpieczeń, aby upewnić się, że łączysz się z właściwym routerem Wireless MAXg Router. Adres MAC jest podany na etykiecie na spodzie routera Wireless MAXg Router. Sprawdź, czy używasz prawidłowego hasła dostępu i opcji szyfrowania. Jeśli zostały zmienione ustawienia konfiguracyjne routera Wireless MAXg Router, należy także zmienić ustawienia wszystkich bezprzewodowych adapterów podłączonych do tej sieci. Ustawienia bezprzewodowych adapterów muszą być zgodne z nowymi ustawieniami routera Wireless MAXg Router.

Powrót do strony rozwiązywania problemów