Sieć bezprzewodowa, z którą chcę się połączyć, nie pojawia się na liście Available Networks (Dostępne sieci) w programie konfiguracyjnym

Możliwe rozwiązanie:

Sprawdź, czy punkt dostępu lub router bezprzewodowy działa prawidłowo.

Możliwe rozwiązanie:

Sprawdź nazwę sieciową (SSID) sieci bezprzewodowej oraz upewnij się, że dla punktu dostępu lub routera bezprzewodowego ustawiono rozgłaszanie nazwy sieciowej (SSID).

Możliwe rozwiązanie:

Zmień kanał w punkcie dostępu lub routerze bezprzewodowym i kliknij przycisk Refresh (Odśwież) na karcie Wireless Networks (Sieci bezprzewodowe).

Możliwe rozwiązanie:

Jeśli nie możesz znaleźć prawidłowej sieci, kliknij przycisk Add (Dodaj) w sekcji Preferred networks (Preferowane sieci) i ręcznie wprowadź odpowiednie informacje, aby utworzyć pozycję.

 

 

 

 

Powrót do strony rozwiązywania problemów