Nie można osiągnąć szybkości 125 Mb/s (MAXg) dla połączenia z routerem Wireless MAXg Router

Możliwe rozwiązanie:

Upewnij się, że w sekcji dotyczącej komunikacji bezprzewodowej sieciowego interfejsu użytkownika routera Wireless MAXg Router wybrano ustawienie MAXg (125 Mbps) dla funkcji Acceleration (Przyspieszenie). Funkcja ta znajduje się w obszarze Transmission (Transmisja) w sekcji komunikacji bezprzewodowej. Uruchom sieciowy interfejs użytkownika, kliknij kartę Wireless (Komunikacja bezprzewodowa) i w obszarze Transmission (Transmisja) ręcznie wybierz dla funkcji Acceleration ustawienie MAXg (125 Mbps).

Możliwe rozwiązanie:

Spadek jakości połączenia lub zmniejszenie pasma mogą być spowodowane także czynnikami środowiskowymi, takimi jak ściany pokryte farbą zawierającą ołów lub ściany betonowe. Spróbuj poruszać antenę routera Wireless MAXg Router lub przenieść bezprzewodowe komputery klienckie w celu polepszenia jakości połączenia.

Możliwe rozwiązanie:

Niektóre urządzenia elektroniczne, takie jak telefony pracujące w paśmie 2,4 GHz czy kuchenki mikrofalowe mogą zakłócać transmisję sygnału bezprzewodowego i wpływać na jakość czy zasięg połączenia. Spróbuj poruszać antenę routera Wireless MAXg Router lub przenieść bezprzewodowe komputery klienckie w celu polepszenia jakości połączenia. Możesz także spróbować ustanowić połączenie bezprzewodowe na innym kanale.

Możliwe rozwiązanie:

Jeśli do routera Wireless MAXg Router podłączony jest jakikolwiek bezprzewodowy komputer kliencki, który nie obsługuje funkcji MAXg (125 Mbps), router Wireless MAXg Router przełączy się w normalny tryb 54g i nie będzie korzystał z przyspieszenia MAXg (125 Mbps).

 

 

Powrót do strony rozwiązywania problemów