W trakcie instalacji oprogramowania adaptera Wireless MAXg USB Adapter został przypadkowo kliknięty przycisk Cancel (Anuluj)

Możliwe rozwiązanie:

Wyjmij i ponownie włóż płytę instalacyjną CD-ROM do napędu CD-ROM. Wykonaj czynności dotyczące instalowania oprogramowania opisane w tym podręczniku.

Powrót do strony rozwiązywania problemów