Interfejs oprogramowania firmy U.S. Robotics nie został uruchomiony po włożeniu płyty instalacyjnej do napędu CD-ROM

Możliwe rozwiązanie:

Niektóre programy mogą powodować wyłączenie funkcji automatycznego uruchamiania w systemie Windows. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje i ponownie włóż płytę instalacyjną CD-ROM do napędu. Jeśli interfejs programu instalacyjnego z płyty CD-ROM nie zostanie uruchomiony automatycznie, z menu Start wybierz polecenie Uruchom. W oknie dialogowym „Uruchamianie” wpisz D:\setup.exe. Jeśli napęd CD-ROM jest oznaczona inną literą, wpisz ją zamiast litery „D”.

Powrót do strony rozwiązywania problemów