Nie można połączyć się z punktem dostępu lub routerem bezprzewodowym

Możliwe rozwiązanie:

Sprawdź, czy adapter Wireless MAXg USB Adapter, który chcesz podłączyć do sieci bezprzewodowej, pracuje w trybie Infrastructure (infrastrukturalnym). Ten tryb można włączyć w programie konfiguracyjnym. Jeśli adapter Wireless MAXg USB Adapter nie pracuje w trybie Infrastructure (infrastrukturalnym), komunikacja z punktem dostępu lub routerem bezprzewodowym nie będzie możliwa.

Możliwe rozwiązanie:

Określ adres MAC wybranego routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Adres MAC zazwyczaj znajduje się na etykiecie routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Sprawdź adres MAC i upewnij się, że próbujesz nawiązać połączenie z odpowiednim routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu.

Możliwe rozwiązanie:

Upewnij się, że został zainstalowany program konfiguracyjny adaptera Wireless MAXg USB Adapter oraz że wykrywa on adapter Wireless MAXg USB Adapter.

Możliwe rozwiązanie:

Upewnij się, że używany jest odpowiedni tryb uwierzytelniania i klucz szyfrowania. Jeśli ustawienia konfiguracji routera bezprzewodowego lub punktu dostępu zostały zmienione, musisz także zmienić ustawienia wszystkich adapterów Wireless MAXg USB Adapter podłączonych do tej sieci. Ustawienia adaptera Wireless MAXg USB Adapter muszą odpowiadać nowym ustawieniom routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Jeśli nadal występują problemy, przywróć ustawienia domyślne wszystkich routerów bezprzewodowych lub punktów dostępu i bezprzewodowych kart sieciowych, po czym spróbuj ponownie.

Powrót do strony rozwiązywania problemów