Řešení problémů

Poznámka: Pokud nepoužíváte zařízení společnosti U.S. Robotics Wireless MAXg Router, vyhledejte informace o routeru v dokumentaci od jeho výrobce.

Nelze získat přístup k Internetu.

Počítač nerozpoznává zařízení Wireless MAXg USB Adapter.

Nelze komunikovat s přístupovým bodem nebo bezdrátovým routerem.

Během instalace softwaru zařízení Wireless MAXg USB Adapter jsem omylem klepnul(a) na tlačítko Storno.

Po vložení instalačního disku CD-ROM se nespustilo rozhraní společnosti U.S. Robotics.

Připojení k zařízení Wireless MAXg Router nedosahuje rychlosti MAXg (125 Mb/s).

Nemohu vytvořit bezdrátové připojení k bezdrátovému routeru nebo přístupovému bodu.

Bezdrátová síť, k níž se chci připojit, se nezobrazuje v seznamu Available networks (Dostupné sítě) v konfiguračním nástroji.

Změnil(a) jsem nastavení bezdrátového routeru a nemohu se již k bezdrátovému routeru připojit.

Pokud se zařízení Wireless MAXg Router pokusím vyhledat pomocí bezdrátového připojení, nezobrazí se v seznamu.

Kvalita spojení je špatná.