Rozwiązywanie problemów

Uwaga: Jeśli używanym routerem nie jest Wireless MAXg Router firmy U.S. Robotics, w celu uzyskania szczegółowych informacji o tym routerze zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez producenta routera.

Brak dostępu do Internetu

Komputer nie rozpoznaje adaptera Wireless MAXg USB Adapter.

Nie można połączyć się z punktem dostępu lub routerem bezprzewodowym.

W trakcie instalacji oprogramowania adaptera Wireless MAXg USB Adapter został przypadkowo kliknięty przycisk Cancel (Anuluj).

Interfejs oprogramowania firmy U.S. Robotics nie został uruchomiony po włożeniu płyty instalacyjnej do napędu CD-ROM.

Nie można osiągnąć szybkości 125 Mb/s (MAXg) dla połączenia z routerem Wireless MAXg Router.

Nie można ustanowić bezprzewodowego połączenia z routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu.

Sieć bezprzewodowa, z którą chcę się połączyć, nie pojawia się na liście Available Networks (Dostępne sieci) w programie konfiguracyjnym.

Zmieniono ustawienia routera bezprzewodowego, w wyniku tego nie można się z nim połączyć.

Router Wireless MAXg Router nie pojawia się na liście podczas wyszukiwania bezprzewodowego.

Połączenie ma słabą jakość.