Εισαγωγή

Ο είναι συμβατός με θύρα USB που μπορεί να βρεθεί σε οποιονδήποτε τυπικό υπολογιστή με Windows, φορητό ή επιτραπέζιο. Ενσωματωμένες δυνατότητες ασφαλείας, περιλαμβανομένων των WiFi Protected Access 2 και Wired Equivalent Privacy, διασφαλίζουν ασφαλή πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυό σας, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Αφού η εγκατάσταση ολοκληρωθεί με επιτυχία, ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου Wireless USB Adapter θα μπορεί να επικοινωνεί με άλλες ασύρματες συσκευές δικτύου, στο σπίτι ή στο γραφείο.

Προκειμένου να σας εξασφαλίσει μια απλή, άμεση διαδικασία εγκατάστασης, η USRobotics έχει αναπτύξει τον Οδηγό εγκατάστασης που σας καθοδηγεί κατά την εγκατάσταση οποιασδήποτε κάρτας PC, προσαρμογέα PCI, προσαρμογέα USB ή δρομολογητή 54g απλά, και διαδοχικά βήματα. Επιπλέον, ο οδηγός παρέχει σαφή καθοδήγηση για τις ρυθμίσεις ασφάλειας του ασύρματου δικτύου σας. Η κοινή χρήση των συνδέσεων στο Διαδίκτυο, με απόλυτη ασφάλεια, είτε ασύρματα είτε ενσύρματα, είναι πλέον πανεύκολη.

Φυσικά χαρακτηριστικά

1 Βύσμα USB Για σύνδεση σε μια διαθέσιμη θύρα USB
2 Λυχνία LED ασύρματης σύνδεσης Αναβοσβήνει όποτε ο προσαρμογέας αποστέλλει ή λαμβάνει δεδομένα

Απαιτήσεις συστήματος

R46.1907.00
rev 1.0 09/07