Spis treści:

802.11g Wireless Gaming Adapter and Ethernet Bridge — informacje >

Instalacja

Uzyskiwanie dostępu do sieciowego interfejsu użytkownika i funkcji Site Survey (Informacje o lokalizacji)

Co to są sieci bezprzewodowe?

Konfiguracja sieciowego interfejsu użytkownika i zabezpieczeń

Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna

Regulacje

Gwarancja ograniczona USRobotics Corporation

 

802.11g Wireless Gaming Adapter and Ethernet Bridge - podręcznik użytkownika

Dziękujemy za nabycie urządzenia USRobotics 802.11g Wireless Gaming Adapter and Ethernet Bridge (model 5430). Adapter 5430 umożliwia graczom internetowe rozgrywki z dowolnymi przeciwnikami z całego świata. Urządzenie można także wykorzystać w charakterze mostu sieci Ethernet umożliwiającego połączenie urządzeń takich, jak komputer, drukarka sieciowa czy cyfrowy rejestrator wideo (DVR) z routerem bezprzewodowym. Możliwe jest także wykorzystanie adaptera 5430 w grach sieciowych z udziałem osoby zamieszkującej ten sam budynek, pod warunkiem że obaj gracze posiadają konsolę do gier tej samej marki (np. Xbox lub Playstation).

Diody LED

Dioda zasilania

Zgaszona = Brak zasilania

Zapalona = Zasilanie włączone

Dioda połączenia bezprzewodowego

Zgaszona = Brak połączenia fizycznego

Zapalona = Nawiązano połączenie fizyczne (bezprzewodowe)

Miga = Aktywność (bezprzewodowo)

Dioda połączenia Ethernet

Zgaszona = Brak połączenia fizycznego

Zapalona = Nawiązano połączenie fizyczne (Ethernet)

Miga = Aktywność (Ethernet)

Tylny panel

Pozycja
Opis
Gniazdo anteny Służy do podłączenia anteny.
Reset Przycisk umożliwiający zmianę konfiguracji adaptera 5430. Informacje o resetowaniu urządzenia zamieszczono w części Przywracanie ustawień domyślnych.
Ethernet Port umożliwiający podłączenie kabla sieci Ethernet.
12VDC Gniazdo służące do podłączenia zasilacza.

  USRobotics USRobotics USRobotics