Jag måste återställa fabriksinställningarna för Wireless MAXg Bridge.

Möjlig lösning:

Om du måste återställa fabriksinställningarna för Wireless MAXg Bridge kan du när som helst trycka på RESET-knappen och hålla den nedtryckt mellan fem och tio sekunder.

Varning: Om du återställer fabriksinställningarna förlorar du de anpassade inställningar som gjorts för Wireless MAXg Bridge.

Återgå till sidan Felsökning