Wireless MAXg verktyg för enhetsidentifiering hittar inte den brygga som jag vill ansluta till.

Möjlig lösning:

Verifiera att bryggans alla fysiska anslutningar är ordentligt isatta.

Möjlig lösning:

Klicka på Detect (identifiera) så söks nätverket igenom igen.

Möjlig lösning:

Om den brygga som du vill ansluta till inte hittas när du trycker på Detect (identifiera) genomför du följande steg:

  1. Den nätverksenhet (till exempel router eller åtkomstpunkt) som bryggan är ansluten till har förmodligen något slags webbaserat användargränssnitt där du kan se en lista över klienterna. Gå igenom de steg som krävs för att visa klientlistan i nätverksenheten. Läs mer i dokumentationen till nätverksenheten om hur du visar den här informationen.
  2. Hitta bryggan i klientlistan genom att jämföra LAN-MAC-adressen som sitter på etiketten på undersidan av bryggan med vad som finns i klientlistan. Skriv ned IP-adressen till bryggan för framtida bruk.
  3. Öppna en webbläsare, ange IP-adressen till bryggan och tryck på Enter. Då öppnas det webbaserade användargränssnittet för bryggan. Kontrollera att all anslutningsinformation för nätverket som bryggan är ansluten till är korrekt.

Återgå till sidan Felsökning