Jag kan inte kommunicera med Wireless MAXg Bridge.

Möjlig lösning:

Wireless MAXg Bridge kanske inte svarar. Försök med att dra ut strömkabeln och sätta i den igen så startar bryggan om.

Möjlig lösning:

Wireless MAXg Bridge kanske inte har tilldelats en giltig IP-adress i nätverket. Om IP-adressen är inställd på Dynamic (dynamisk) måste du se till att bryggan är ansluten till en nätverksenhet med DHCP aktiverat (dvs. router). Om bryggan inte är ansluten till en nätverksenhet med DHCP aktiverat blir den inte tilldelad någon IP-adress och du kan då inte ansluta till den. Om du använder en statisk IP-adress för Wireless MAXg Bridge kontrollerar du att den statiska IP-adressen är i samma nätmask som datorns IP-adress. Mer information om hur du ändrar IP-adress finns i avsnittet LAN i kapitlet Webbaserat användargränssnitt i användarhandboken.

Möjlig lösning:

Wireless MAXg Bridge kanske inte svarar. Försök att återaktivera bryggan genom att återställa fabriksinställningarna. Om du återställer fabriksinställningarna förlorar du de anpassade inställningar som gjorts för bryggan. Håll RESET-knappen nedtryckt i fem till tio sekunder. Om du gjort några egna konfigurationsinställningar måste du göra om de ändringarna eller återställa de från en säkerhetskopieringsfil.

Återgå till sidan Felsökning