Den trådlösa länkkvaliteten är dålig.

Möjlig lösning:

Dålig länkkvalitet eller räckvidd kan orsakas av störningar i omgivningarna, t.ex. blybaserad färg och betongväggar. Försök flytta antennen för Wireless MAXg Bridge eller ändra placering för Wireless MAXg Bridge och se om länkkvaliteten förbättras.

Möjlig lösning:

Vissa elektroniska enheter, t.ex. 2,4 GHz-telefoner, kan störa den trådlösa signalen och påverka räckvidden och länkkvaliteten. Försök skapa en trådlös anslutning på en annan kanal.

Återgå till sidan Felsökning