Wireless MAXg Bridge (USR5432)

Technologie MAXg nabízí největší dosah standardu 802.11g v oboru, a poskytuje tak optimální bezdrátové připojení osobních i přenosných počítačů a jiných bezdrátových zařízení. Technologie MAXg nabízí také nejvyšší rychlost – až 125 Mb/s. Díky tomu umožňuje po síti rychle a efektivně přenášet velké soubory, např. soubory MP3, digitální fotografie či digitální video. Díky technologii MAXg bude navíc vaše síť chráněna sadou funkcí maximálního zabezpečení, včetně přístupu WPA (Wi-Fi Protected Access), autentizace adres MAC a dalších.

Co je třeba pro zahájení provozu zařízení

Zobrazení produktu

Pohled zepředu

Kontrolka LED – napájení: Tento indikátor LED svítí při provozu jednotky zeleně. Během restartování nebo resetování indikátor LED zeleně bliká.

Kontrolka LED – bezdrátový provoz:

Tento indikátor LED svítí zeleně, pokud jsou povoleny bezdrátové funkce, a bliká při bezdrátové aktivitě.

Kontrolka LED – Ethernet: Tento indikátor LED svítí zeleně, pokud je zařízení připojeno. Při aktivitě v síti LAN indikátor LED bliká.


Pohled zezadu

Port antény: Do tohoto portu se připojuje přiložená anténa.
Síť LAN: Port LAN s konektorem RJ-45 slouží k připojení zařízení Wireless MAXg Bridge k bezdrátovému směrovači nebo přístupovému bodu s funkcí směrovače nebo k počítači s funkčním adaptérem Ethernet.
Tlačítko RESET: Chcete-li obnovit výchozí nastavení výrobce, stiskněte a podržte po dobu pěti až deseti sekund tlačítko RESET pomocí kancelářské sponky. Pokud obnovíte výchozí nastavení výrobce, budou ztracena veškerá uživatelská nastavení zařízení Wireless MAXg Bridge. Pokud tlačítko RESET stisknete na méně než pět sekund, zařízení Wireless MAXg Bridge se restartuje.
5 V DC: Tento konektor slouží k připojení zdroje napájení zařízení Wireless MAXg Bridge.

R46.1158.00
rev 1 08/05