Zařízení Wireless MAXg Bridge není napájeno.

Možné řešení:

Ujistěte se, zda je napájecí zdroj zařízení Wireless MAXg Bridge připojen k napájecímu konektoru a ke standardní elektrické zásuvce.

Návrat na stránku Řešení problémů