Nástroj pro vyhledávání Wireless MAXg nemůže najít zařízení Bridge, ke kterému se chci připojit.

Možné řešení:

Prověřte, zda jsou pevně připojena všechna fyzická připojení zařízení Bridge.

Možné řešení:

Klepnutím na tlačítko Detect (Zjistit) znovu prohledejte síť.

Možné řešení:

Pokud není po klepnutí na tlačítko Detect (Zjistit) požadované zařízení Bridge nalezeno, proveďte následující kroky:

  1. Síťové zařízení (např. směrovač nebo přístupový bod), ke kterému je zařízení Bridge připojeno, je pravděpodobně vybaveno nějakou formou webového uživatelského rozhraní, ve kterém lze zobrazit seznam klientů. Proveďte kroky potřebné k zobrazení tohoto seznamu klientů na vašem síťovém zařízení. Údaje o způsobu zobrazení těchto informací naleznete v dokumentaci k síťovému zařízení.
  2. Vyhledejte zařízení Bridge v seznamu klientů porovnáním adresy MAC v síti LAN uvedené na spodní straně zařízení Bridge s adresou uvedenou v seznamu klientů. Zapište si adresu IP zařízení Bridge pro budoucí použití.
  3. Spusťte webový prohlížeč, zadejte adresu IP zařízení Bridge a stiskněte klávesu Enter. Otevře se webové uživatelské rozhraní zařízení Bridge. Ověřte správnost všech údajů o připojení sítě, ke které je zařízení Bridge připojeno.

Návrat na stránku Řešení problémů