Nelze komunikovat se zařízením Wireless MAXg Bridge.

Možné řešení:

Je možné, že zařízení Wireless MAXg Bridge neodpovídá. Zkuste odpojením a opětovným zapojením zdroje napětí zařízení Bridge restartovat.

Možné řešení:

Zařízení Wireless MAXg Bridge pravděpodobně nepřijalo platnou adresu IP vaší sítě. Pokud je adresa IP nastavena na možnost Dynamic (Dynamická), ujistěte se, že je zařízení Bridge připojeno k síťovému zařízení, které podporuje protokol DHCP (tzn. směrovači). Pokud není připojen k síťovému zařízení s povolenou podporou protokolu DHCP, zařízení Bridge nepřijme adresu IP a vy se k němu nebudete moci připojit. Pokud používáte pro zařízení Wireless MAXg Bridge statickou adresu IP, zkontrolujte, zda se adresa IP nachází ve stejné podsíti jako adresa IP vašeho počítače. Další informace o změně adresy IP naleznete v části LAN v kapitole Webové uživatelské rozhraní této příručky.

Možné řešení:

Je možné, že zařízení Wireless MAXg Bridge neodpovídá. Zkuste jej znovu aktivovat obnovením výchozího nastavení výrobce. Pokud obnovíte výchozí nastavení výrobce, budou ztracena veškerá uživatelská nastavení zařízení Bridge. Stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu pěti až deseti sekund. Jestliže jste provedli změny nastavení, budete je muset provést znovu nebo je obnovit ze záložního souboru, pokud jste jej vytvořili.

Návrat na stránku Řešení problémů