Nedaří se mi navázat bezdrátové spojení ze zařízení Wireless MAXg Bridge k mému bezdrátového směrovači nebo přístupovému bodu.

Možné řešení:

Pokud používáte režim Bridge, ujistěte se, že bezdrátový směrovač nebo přístupový bod podporuje systém WDS. Pokud ne, nebudete moci k navázání bezdrátového spojení se zařízením Wireless MAXg Bridge použít režim Bridge. Budete však moci použít režim Infrastructure nebo režim Ad hoc bez systému WDS.

Možné řešení:

Pokud je v bezdrátovém směrovači nebo přístupovém bodu povoleno filtrování adres MAC, ujistěte se, že adresa MAC zařízení Bridge v síti WLAN je uvedena v seznamu akceptovaných adres, aby nebyla odfiltrována.

Možné řešení:

Ujistěte se, že používáte stejné hodnoty síťového názvu (SSID), kanálu a zabezpečení jako vaše stávající bezdrátová síť.

Možné řešení:

Můžete zaznamenat určité rušení bezdrátové sítě. Ujistěte se, že je zařízení Bridge nastaveno na stejný kanál jako bezdrátový směrovač nebo přístupový bod. Abyste snížili možnost rušení, změňte kanál. Ujistěte se, že jsou všechna tato síťová zařízení nastavena na stejný kanál.

Návrat na stránku Řešení problémů