Webové uživatelské rozhraní zařízení Wireless MAXg Bridge není dostupné, ale mám přístup k Internetu.

Možné řešení

Ve webovém prohlížeči zkontrolujte, zda zadáváte správnou adresu IP zařízení Bridge.

Možné řešení:

Pokud webové uživatelské rozhraní nereaguje, odpojte a znovu připojte zdroj napájení zařízení Wireless MAXg Bridge. Tím zařízení Wireless MAXg Bridge restartujete.

Možné řešení:

Pokud webové uživatelské rozhraní stále nekomunikuje, stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu pěti až deseti sekund. Tím zařízení Wireless MAXg Bridge obnoví výchozí nastavení výrobce. Jestliže jste provedli změny nastavení, budete je muset provést znovu nebo je obnovit ze záložního souboru, pokud jste jej vytvořili.

Návrat na stránku Řešení problémů