Wireless MAXg Bridge (USR5432)

MAXg to najszersza gama urządzeń 802.11g na rynku, która obejmuje optymalne połączenia bezprzewodowe z komputerami, notebookami i innymi urządzeniami bezprzewodowymi. MAXg zapewnia także maksymalną przepustowość — do 125 Mb/s — co pozwala na szybkie i efektywne przesyłanie przez sieć dużych plików, np. MP3, zdjęć cyfrowych i wideo. Ponadto technologia MAXg zapewnia maksymalną ochronę sieci przez pakiet bardzo skutecznych zabezpieczeń, w tym WPA (Wi-Fi Protected Access), uwierzytelnianie adresów MAC oraz szereg innych.

Wymagane wyposażenie

Wygląd produktu

Widok z przodu

Dioda zasilania: Świeci się na zielono, gdy urządzenie działa. Miga na zielono podczas ponownego uruchamiania lub resetowania urządzenia.

Dioda połączenia bezprzewodowego:

Świeci się na zielono po włączeniu funkcji transmisji bezprzewodowej, a miga na zielono podczas bezprzewodowego przesyłania danych.

Dioda połączenia Ethernet: Świeci się na zielono po podłączeniu urządzenia. Miga, gdy przesyłane są dane do sieci LAN.


Widok z tyłu

Antenna Port: Port anteny, do tego portu należy podłączyć dołączoną do zestawu antenę.
LAN: Sieć lokalna, port RJ-45 służy do podłączenia urządzenia Wireless MAXg Bridge do routera bezprzewodowego lub punktu dostępu z obsługą routingu lub do komputera z działającą kartą sieciową Ethernet.
Przycisk RESET: Służy do przywracania domyślnych ustawień fabrycznych. Za pomocą spinacza do papieru należy nacisnąć przycisk RESET i przytrzymać go od pięciu do dziesięciu sekund. Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych z urządzenia Wireless MAXg Bridge zostaną usunięte wszystkie ustawienia użytkownika. Jeśli przycisk RESET zostanie przytrzymany krócej niż przez pięć sekund, urządzenie Wireless MAXg Bridge zostanie ponownie uruchomione.
5VDC: Do tego portu podłącza się zasilacz urządzenia Wireless MAXg Bridge.

R46.1161.00
wersja 1 08/05