Muszę przywrócić domyślne ustawienia fabryczne urządzenia Wireless MAXg Bridge.

Możliwe rozwiązanie:

W przypadku konieczności przywrócenia domyślnych ustawień fabrycznych urządzenia Wireless MAXg Bridge naciśnij przycisk RESET i przytrzymaj go od pięciu do dziesięciu sekund.

Ostrzeżenie: Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych powoduje usunięcie z urządzenia Wireless MAXg Bridge wszystkich ustawień użytkownika.

Powrót do strony rozwiązywania problemów