Program do wykrywania bezprzewodowych urządzeń MAXg nie może wykryć urządzenia Bridge, z którym chcę się połączyć.

Możliwe rozwiązanie:

Sprawdź, czy wszystkie fizyczne połączenia urządzenia Bridge są prawidłowo podłączone.

Możliwe rozwiązanie:

Kliknij przycisk Detect (Wykryj), aby ponownie przeskanować sieć.

Możliwe rozwiązanie:

Jeśli urządzenie Bridge, do którego chcesz się podłączyć, nie zostanie wykryte po kliknięciu przycisku Detect (Wykryj), wykonaj następujące kroki:

  1. Urządzenie sieciowe (np. router lub punkt dostępu), do którego podłączone jest urządzenie Bridge, powinno mieć pewien rodzaj sieciowego interfejsu użytkownika, za pomocą którego można uzyskać listę klientów. Wykonaj wymagane kroki, aby wyświetlić tę listę klientów na urządzeniu sieciowym. Sprawdź w dokumentacji tego urządzenia sieciowego, jak uzyskać te informacje.
  2. Wyszukaj urządzenie Bridge na liście klientów i sprawdź, czy adres MAC bezprzewodowej sieci lokalnej znajdujący się na dolnej etykiecie urządzenia Bridge odpowiada informacjom znajdującym się na liście klientów. Zapisz adres IP urządzenia Bridge do późniejszego wykorzystania.
  3. Po otworzeniu przeglądarki internetowej wpisz adres IP urządzenia Bridge i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlony sieciowy interfejs użytkownika urządzenia Bridge. Sprawdź poprawność wszystkich informacji o połączeniu z siecią, do której podłączone jest urządzenie Bridge.

Powrót do strony rozwiązywania problemów