Nie mogę połączyć się z urządzeniem Wireless MAXg Bridge.

Możliwe rozwiązanie:

Być może urządzenie Wireless MAXg Bridge nie odpowiada. Odłącz zasilanie i podłącz je ponownie, aby ponownie uruchomić urządzenie Bridge.

Możliwe rozwiązanie:

Być może urządzenie Wireless MAXg Bridge nie otrzymało prawidłowego adresu IP dla sieci. Jeśli ustawiono dynamiczny adres IP, upewnij się, że urządzenie Bridge jest podłączone do urządzenia sieciowego z włączonym DHCP (np. routera). W przeciwnym wypadku urządzenie Bridge nie odbierze adresu IP i połączenie będzie niemożliwe. W przypadku ustawienia statycznego adresu IP dla urządzenia Wireless MAXg Bridge sprawdź, czy adres ten znajduje się w tej samej podsieci, co adres IP komputera. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat zmiany adresów IP w sekcji Sieć lokalna na stronie Konfiguracja.

Możliwe rozwiązanie:

Być może urządzenie Wireless MAXg Bridge nie odpowiada. Przywróć domyślne ustawienia fabryczne urządzenia Bridge, aby wznowić jego działanie. Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych z urządzenia Bridge zostaną usunięte wszystkie ustawienia użytkownika. Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez pięć do dziesięciu sekund. Jeśli określono niestandardowe ustawienia konfiguracyjne, wprowadź je ponownie lub przywróć je za pomocą pliku kopii zapasowej.

Powrót do strony rozwiązywania problemów