Nie mogę połączyć urządzenia Wireless MAXg Bridge z routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu.

Możliwe rozwiązanie:

W przypadku korzystania z trybu Bridge (Most) upewnij się, że router bezprzewodowy lub punktu dostępu obsługują system WDS. Jeśli nie, urządzenia Bridge nie będzie można użyć do ustanowienia bezprzewodowego połączenia z urządzeniem Wireless MAXg Bridge. W przypadku braku obsługi systemu WDS można korzystać z trybów Infrastructure (Infrastrukturalny) lub Ad hoc.

Możliwe rozwiązanie:

Jeśli w routerze bezprzewodowym lub bezprzewodowym punkcie dostępu jest włączone filtrowanie adresów MAC, upewnij się, że adres MAC sieci WLAN urządzenia Bridge został wprowadzony na listę akceptowanych urządzeń, co zapobiega jego blokowaniu.

Możliwe rozwiązanie:

Upewnij się, że używana nazwa sieci (SSID), kanał oraz informacje o zabezpieczeniach odpowiadają ustawieniom istniejącej sieci bezprzewodowej.

Możliwe rozwiązanie:

Być może występują zakłócenia komunikacji bezprzewodowej. Upewnij się, że urządzenie Bridge jest ustawione na ten sam kanał, co router bezprzewodowy lub punkt dostępu. Aby ograniczyć występowanie ewentualnych zakłóceń, zmień kanał. Pamiętaj, aby dla tych wszystkich urządzeń sieciowych ustawić ten sam kanał.

Powrót do strony rozwiązywania problemów