Sieciowy interfejs użytkownika urządzenia Wireless MAXg Bridge nie zgłasza się, mimo że można połączyć się z Internetem.

Możliwe rozwiązanie

Upewnij się, że w przeglądarce internetowej jest wprowadzany poprawny adres IP urządzenia Bridge.

Możliwe rozwiązanie:

Jeśli sieciowy interfejs użytkownika nie odpowiada, odłącz zasilanie urządzenia Wireless MAXg Bridge, a następnie ponownie je podłącz. Spowoduje to ponowne uruchomienie urządzenia Wireless MAXg Bridge.

Możliwe rozwiązanie:

Jeśli komunikacja z sieciowym interfejsem użytkownika nadal nie jest możliwa, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez pięć do dziesięciu sekund. Spowoduje to przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia Wireless MAXg Bridge. Jeśli określono niestandardowe ustawienia konfiguracyjne, wprowadź je ponownie lub przywróć je za pomocą pliku kopii zapasowej.

Powrót do strony rozwiązywania problemów