Połączenie bezprzewodowe ma słabą jakość.

Możliwe rozwiązanie:

Spadek jakości połączenia lub zmniejszenie pasma mogą być spowodowane także czynnikami środowiskowymi, takimi jak ściany pokryte farbą zawierającą ołów lub ściany betonowe. Poruszaj antenę urządzenia Wireless MAXg Bridge lub przenieś urządzenie Wireless MAXg Bridge w inne miejsce w celu polepszenia jakości połączenia.

Możliwe rozwiązanie:

Niektóre urządzenia elektroniczne, takie jak telefony pracujące w paśmie 2,4 GHz mogą zakłócać transmisję sygnału bezprzewodowego i wpływać na jakość czy zasięg połączenia. Spróbuj ustanowić połączenie bezprzewodowe na innym kanale.

Powrót do strony rozwiązywania problemów