Wireless MAXg Bridge får ingen ström.

Möjlig lösning:

Se till att strömförsörjningen för Wireless MAXg Bridge är ansluten till strömkontakten på bryggan och till ett fungerande eluttag.

Återgå till sidan Felsökning