Installationen startade inte när jag satte in installationsskivan.

Möjlig lösning:

Vissa program kan förhindra att funktionen för automatisk start av installationsskivan aktiveras. Avsluta alla program och sätt in installationsskivan igen.

Möjlig lösning:

Klicka på Windows Start, Run och skriv D:\setup (eller tillämplig bokstav för CD-enheten), och klicka på OK.

Återgå till sidan Felsökning