Det webbaserade användargränssnittet för Wireless MAXg Bridge svarar inte men jag kan trots det ansluta till Internet.

Möjlig lösning

Se till att du anger rätt IP-adress för bryggan i webbläsaren.

Möjlig lösning:

Om det webbaserade användargränssnittet slutar svara kopplar du ur och sätter tillbaka strömförsörjningsenheten för Wireless MAXg Bridge. Wireless MAXg Bridge startas då om.

Möjlig lösning:

Om det fortfarande inte går att kommunicera med det webbaserade användargränssnittet trycker du på RESET-knappen och håller den nedtryckt i fem till tio sekunder. Fabriksinställningarna för Wireless MAXg Bridge återställs. Om du gjort några egna konfigurationsinställningar måste du göra om de ändringarna eller återställa de från en säkerhetskopieringsfil.

Återgå till sidan Felsökning