Chybí napájení zařízení pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender.

Možné řešení:

Ujistěte se, zda je napájecí zdroj zařízení pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender připojen k napájecímu konektoru a k standardní elektrické zásuvce.

Návrat na stránku Řešení problémů