Nástroj pro vyhledávání Wireless MAXg Detection Utility nemůže najít zařízení pro rozšíření dosahu Range Extender, ke kterému se chci připojit.

Možné řešení:

Prověřte, zda jsou pevně připojena všechna fyzická připojení zařízení pro rozšíření dosahu.

Možné řešení:

Klepnutím na tlačítko Detect (Zjistit) znovu prohledejte síť.

Možné řešení:

Pokud není po klepnutí na tlačítko Detect (Zjistit) požadované zařízení pro rozšíření dosahu nalezeno, proveďte následující kroky:

  1. Síťové zařízení, ke kterému je zařízení pro rozšíření dosahu připojeno, je pravděpodobně vybaveno nějakou formou webového uživatelského rozhraní, ve kterém lze zobrazit seznam klientů. Proveďte kroky potřebné k zobrazení tohoto seznamu klientů na vašem síťovém zařízení. Údaje o způsobu zobrazení těchto informací naleznete v dokumentaci k síťovému zařízení.
  2. Vyhledejte zařízení pro rozšíření dosahu v seznamu klientů porovnáním adresy MAC v síti LAN uvedené na spodní straně zařízení pro rozšíření dosahu s adresou uvedenou v seznamu klientů. Zapište si adresu IP zařízení pro rozšíření dosahu pro budoucí použití.
  3. Spusťte webový prohlížeč, zadejte adresu IP zařízení pro rozšíření dosahu a stiskněte klávesu Enter. Otevře se webové uživatelské rozhraní zařízení pro rozšíření dosahu. Ověřte správnost všech údajů o připojení sítě, ke které je připojeno zařízení pro rozšíření dosahu.

Návrat na stránku Řešení problémů