Nedaří se mi navázat bezdrátové spojení ze zařízení pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender k mému bezdrátového směrovači nebo přístupovému bodu.

Možné řešení:

Ujistěte se, že vaše zařízení pro rozšíření dosahu nebo přístupový bod podporují systém WDS. Pokud jej nepodporují, bezdrátové spojení se zařízením pro rozšíření dosahu nebude možné navázat.

Možné řešení:

Pokud je v bezdrátovém směrovači nebo přístupovém bodu zapnuto filtrování adres MAC, ujistěte se, že adresa MAC zařízení pro rozšíření dosahu v síti WLAN je uvedena v seznamu akceptovaných adres, aby nebyla odfiltrována.

Možné řešení:

Ujistěte se, že používáte stejné hodnoty Network Name (Název sítě) (SSID), kanálu a zabezpečení jako vaše stávající bezdrátová síť.

Možné řešení:

Můžete zaznamenat určité rušení bezdrátové sítě. Ujistěte se, že je zařízení pro rozšíření dosahu nastaveno na stejný kanál jako váš bezdrátový směrovač nebo přístupový bod. Pokud jsou nastaveny na Auto, změňte zařízení pro rozšíření dosahu, bezdrátový směrovač nebo přístupový bod a bezdrátové klienty na konkrétní kanál. Ujistěte se, že jsou všechna tato síťová zařízení nastavena na stejný kanál.

Možné řešení:

Pokuste se vytvořit připojení k bezdrátovému směrovači nebo přístupovému bodu pomocí kabelu Ethernet. Pokud se vám podaří navázat připojení kabelem, přejděte do Webového uživatelského rozhraní zařízení pro rozšíření dosahu a zkontrolujte nastavení bezdrátového připojení. Všechna nastavení by měla odpovídat nastavením stávající bezdrátové sítě.

Návrat na stránku Řešení problémů