Při vyhledávání pomocí bezdrátového adaptéru se moje zařízení pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender nezobrazuje.

Možné řešení:

Pravděpodobně pracujete na počítači, který je od zařízení pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender fyzicky příliš vzdálen. Zkuste se přesunout blíže k zařízení pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender a vyhledávání zopakujte.

Možné řešení:

Otevřete webové uživatelské rozhraní zařízení pro rozšíření dosahu, klepněte na kartu Wireless (Bezdrátové) a zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Broadcast network name (Vysílat název sítě). Pokud se název sítě nevysílá, zařízení pro rozšíření dosahu se při vyhledávání Site Survey (Průzkum stanovišť) nezobrazí.

Návrat na stránku Řešení problémů