Počítač po provedení změn v nastavení nemůže vytvořit bezdrátové připojení k zařízení pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender.

Možné řešení:

V konfiguračním nástroji bezdrátové karty nebo adaptéru se ověřením adresy MAC v síti WLAN přesvědčte o tom, zda jste připojeni ke správnému zařízení pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender. Adresa MAC v síti WLAN je uvedena na štítku na spodní straně zařízení pro rozšíření dosahu. Ujistěte se, že používáte správnou hodnotu Pass phrase (Heslo pro vpuštění) a nastavení šifrování. Pokud jste změnili nastavení v konfiguraci zařízení pro rozšíření dosahu, je tato nastavení nutné změnit také pro všechny bezdrátové karty PC, adaptéry PCI a adaptéry USB, které se k síti připojují. Nastavení bezdrátových karet PC, adaptérů PCI a adaptérů USB se musí shodovat s novými nastaveními zařízení pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender.

Návrat na stránku Řešení problémů