Webové uživatelské rozhraní zařízení pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender není dostupné, ale mám přístup k Internetu.

Možné řešení

Ve webovém prohlížeči zkontrolujte, zda zadáváte správnou adresu IP zařízení pro rozšíření dosahu.

Možné řešení:

Ujistěte se, že se bezdrátově připojujete ke správnému zařízení pro rozšíření dosahu ověřením adresy MAC a názvu sítě (SSID).

Možné řešení:

Pokud webové uživatelské rozhraní přestává reagovat, odpojte a znovu připojte zdroj napájení zařízení pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender. Tím se zařízení Wireless MAXg Range Extender restartuje.

Možné řešení:

Pokud webové uživatelské rozhraní stále nekomunikuje, stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu pěti až deseti sekund. Tímto postupem se obnoví nastavení zařízení pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender na výchozí nastavení výrobce. Jestliže jste provedli změny nastavení, budete je muset provést znovu, nebo je obnovit ze záložního souboru, pokud jste jej vytvořili.

Návrat na stránku Řešení problémů