Muszę przywrócić domyślne ustawienia fabryczne urządzenia Wireless MAXg Range Extender.

Możliwe rozwiązanie:

Jeśli kiedykolwiek będzie konieczne przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych urządzenia Wireless MAXg Range Extender, naciśnij przycisk RESET i przytrzymaj go od pięciu do dziesięciu sekund.

Ostrzeżenie: Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych z urządzenia Wireless MAXg Range Extender zostaną usunięte wszystkie ustawienia użytkownika.

Powrót do strony rozwiązywania problemów