Program do wykrywania urządzeń Wireless MAXg nie może wykryć urządzenia Range Extender, z którym chcę się połączyć.

Możliwe rozwiązanie:

Sprawdź, czy wszystkie fizyczne połączenia urządzenia Range Extender są prawidłowo podłączone.

Możliwe rozwiązanie:

Kliknij przycisk Detect (Wykryj), aby ponownie przeskanować sieć.

Możliwe rozwiązanie:

Jeśli urządzenie Range Extender, do którego chcesz się podłączyć nie zostanie wykryte po kliknięciu przycisku Detect (Wykryj), wykonaj poniżej opisane kroki:

  1. Urządzenie sieciowe, do którego podłączone jest urządzenie Range Extender, powinno mieć pewien rodzaj sieciowego interfejsu użytkownika, za pomocą którego można uzyskać listę klientów. Wykonaj wymagane kroki, aby wyświetlić tę listę klientów na urządzeniu sieciowym. Sprawdź w dokumentacji tego urządzenia sieciowego, jak uzyskać te informacje.
  2. Wyszukaj urządzenie Range Extender na liście klientów i sprawdź, czy adres MAC sieci lokalnej znajdujący się na dolnej etykiecie urządzenia Range Extender odpowiada informacjom znajdującym się na liście klientów. Zapisz adres IP urządzenia Range Extender do późniejszego wykorzystania.
  3. Po otworzeniu przeglądarki internetowej wpisz adres IP urządzenia Range Extender i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlony Web User Interface (Sieciowy interfejs użytkownika) urządzenia Range Extender. Sprawdź poprawność wszystkich informacji o połączeniu z siecią, do której urządzenie Range Extender jest podłączone.

Powrót do strony rozwiązywania problemów