Nie można połączyć się z urządzeniem Wireless MAXg Range Extender.

Możliwe rozwiązanie:

Upewnij się, że zarówno bezprzewodowa karta PC, jak i PCI lub USB pracują w trybie Infrastructure (Infrastruktura). Sprawdź, czy używasz tej samej nazwy sieciowej SSID oraz ustawień bezpieczeństwa, co urządzenie Wireless MAXg Range Extender. Sprawdź dokumentację bezprzewodowej karty PC, PCI lub USB w celu uzyskania informacji na temat sposobu zmiany ustawień.

Możliwe rozwiązanie:

Być może urządzenie Wireless MAXg Range Extender nie odpowiada. Odłącz zasilanie i podłącz je ponownie, aby ponownie uruchomić urządzenie Range Extender.

Możliwe rozwiązanie:

Być może urządzenie Wireless MAXg Range Extender nie otrzymał prawidłowego adresu IP dla sieci. Jeśli ustawiono dynamiczny adres IP, upewnij się, że urządzenie Range Extender jest podłączone do urządzenia sieciowego z włączonym DHCP. W przeciwnym wypadku urządzenie Range Extender nie odbierze adresu IP i połączenie będzie niemożliwe. W przypadku ustawienia statycznego adresu IP sprawdź, czy adres ten znajduje się w tej samej podsieci co adres IP komputera. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat zmian adresów IP w rozdziale LAN w części podręcznika użytkownika Web User Interface (Sieciowy interfejs użytkownika).

Możliwe rozwiązanie:

Być może urządzenie Wireless MAXg Range Extender nie odpowiada. Przywróć domyślne ustawienia fabryczne urządzenia Range Extender, aby wznowić jego działanie. Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych z urządzenia Range Extender zostaną usunięte wszystkie ustawienia użytkownika. Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez pięć do dziesięciu sekund. Jeśli określono niestandardowe ustawienia konfiguracyjne, wprowadź je ponownie lub przywróć je za pomocą pliku kopii zapasowej.

Powrót do strony rozwiązywania problemów