Nie można ustanowić bezprzewodowego połączenia między urządzeniem Wireless MAXg Range Extender a routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu.

Możliwe rozwiązanie:

Upewnij się, że router bezprzewodowy lub punkt dostępu obsługuje system WDS. Jeśli nie, ustanowienie bezprzewodowego połączenia z urządzeniem Range Extender będzie niemożliwe.

Możliwe rozwiązanie:

Jeśli w routerze bezprzewodowym lub bezprzewodowym punkcie dostępu jest włączone filtrowanie adresów MAC, upewnij się, że adres MAC sieci WLAN urządzenia Range Extender został wprowadzony na listę akceptowanych urządzeń, co zapobiega jego blokowaniu.

Możliwe rozwiązanie:

Upewnij się, że używana nazwa sieci (SSID), kanał oraz informacje o zabezpieczeniach odpowiadają ustawieniom istniejącej sieci bezprzewodowej.

Możliwe rozwiązanie:

Być może występują zakłócenia komunikacji bezprzewodowej. Upewnij się, że urządzenie Range Extender jest ustawione na ten sam kanał co router bezprzewodowy lub punkt dostępu. Jeśli kanał został ustawiony na Auto (Automatyczny), zmień ustawienia urządzenia Range Extender, routera bezprzewodowego lub punktu dostępu oraz wszystkich klientów bezprzewodowych, aby wykorzystywany był jeden określony kanał. Pamiętaj, aby dla tych wszystkich urządzeń sieciowych ustawić ten sam kanał.

Możliwe rozwiązanie:

Spróbuj ustanowić połączenie z routerem lub punktem dostępu za pomocą kabla Ethernet. Jeśli można nawiązać połączenie przewodowe, przejdź do sieciowego interfejsu użytkownika urządzenia Range Extender i sprawdź ustawienia komunikacji bezprzewodowej. Powinny one odpowiadać wszystkim ustawieniom istniejącej sieci bezprzewodowej.

Powrót do strony rozwiązywania problemów