Urządzenie Wireless MAXg Range Extender nie pojawia się na liście podczas wyszukiwania za pomocą bezprzewodowej karty sieciowej.

Możliwe rozwiązanie:

Komputer może fizycznie znajdować się w zbyt dużej odległości od urządzenia Wireless MAXg Range Extender. Spróbuj zmniejszyć odległość od urządzenia Wireless MAXg Range Extender i powtórz procedurę.

Możliwe rozwiązanie:

W sieciowym interfejsie użytkownika urządzenia Range Extender kliknij kartę Wireless (Sieć bezprzewodowa) i upewnij się, że pole wyboru Broadcast network name (Rozgłaszaj nazwę sieciową) jest zaznaczone. Jeśli nazwa sieciowa nie jest rozgłaszana, urządzenie Range Extender nie zostanie wyszukane podczas skanowania lokalizacji.

Powrót do strony rozwiązywania problemów