Po zmianie ustawień komputer nie może ustanowić bezprzewodowego połączenia z urządzeniem Wireless MAXg Range Extender.

Możliwe rozwiązanie:

Sprawdź w narzędziu konfiguracyjnym karty bezprzewodowej, czy łączysz się z właściwym urządzeniem Wireless MAXg Range Extender przez porównanie adresu MAC sieci WLAN. Adres MAC jest podany na etykiecie na spodzie urządzenia Range Extender. Sprawdź, czy używasz prawidłowego hasła dostępu i opcji szyfrowania. Jeśli zostały zmienione ustawienia konfiguracyjne urządzenia Range Extender, należy także zmienić ustawienia wszystkich bezprzewodowych kart PC, PCI i USB podłączonych do tej sieci. Ustawienia bezprzewodowych kart PC, PCI i USB muszą być zgodne z nowymi ustawieniami urządzenia Wireless MAXg Range Extender.

Powrót do strony rozwiązywania problemów