Sieciowy interfejs użytkownika urządzenia Wireless MAXg Range Extender nie zgłasza się, mimo że można połączyć się z Internetem.

Możliwe rozwiązanie:

Upewnij się, że w przeglądarce internetowej jest wprowadzany poprawny adres IP urządzenia Range Extender.

Możliwe rozwiązanie:

Upewnij się, że ustanawiasz połączenie z odpowiednim urządzeniem Range Extender. W tym celu sprawdź adres MAC oraz nazwę sieci (SSID).

Możliwe rozwiązanie:

Jeśli sieciowy interfejs użytkownika nie odpowiada, odłącz i ponownie podłącz zasilanie do urządzenia Wireless MAXg Range Extender. Spowoduje to ponowne uruchomienie urządzenia Wireless MAXg Range Extender.

Możliwe rozwiązanie:

Jeśli komunikacja z sieciowym interfejsem użytkownika nadal nie jest możliwa, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez pięć do dziesięciu sekund. Spowoduje to przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenie Wireless MAXg Range Extender. Jeśli określono niestandardowe ustawienia konfiguracyjne, wprowadź je ponownie lub przywróć je za pomocą pliku kopii zapasowej.

Powrót do strony rozwiązywania problemów