Wireless MAXg Range Extender (USR5441)

Med MAXg-teknik får du det maximala 802.11g-intervallet, samt optimala trådlösa anslutningar för dina stationära och bärbara datorer och andra trådlösa enheter. Med MAXg får du också maximal hastighet - upp till 125 Mbit/s - när du levererar stora filer som MP3, digitala foton och video via nätverket snabbt och effektivt. Med MAXg skyddas också nätverk med en lång rad säkerhetsfunktioner, t.ex. WPA (Wi-Fi Protected Access) och MAC-adressautentisering.

Det här behöver du innan du börjar

Produktinformation

Framsidan

Strömindikator: Den här indikatorn lyser med grönt sken när enheten fungerar. Den blinkar grönt vid omstart och återställning.

Indikator för trådlöst nätverk:

Den här indikatorn lyser grönt när funktionerna för trådlös användning är aktiverade och blinkar när trådlös aktivitet pågår. Den lyser inte när funktionerna för trådlös användning är avaktiverade.

Ethernetindikator: Den här indikatorn lyser med grönt sken när en enhet är ansluten. Den blinkar när aktivitet pågår i nätverket.


Baksidan

Antennport: Den medföljande antennen ansluts till den här porten.
LAN: RJ-45-porten LAN används till att ansluta Wireless MAXg Range Extender till en nätverksenhet med routerfunktioner.
RESET (återställningsknapp): Om du vill återställa enheten till fabriksinställningarna håller du RESET-knappen intryckt med ett gem i mellan fem och tio sekunder. Om du återställer fabriksinställningarna förlorar du de anpassade inställningar som gjorts för Wireless MAXg Range Extender Om du håller RESET-knappen intryckt längre än fem sekunder startas Wireless MAXg Range Extender om.
5VDC: Den här anslutningsporten är avsedd för strömförsörjningen till Wireless MAXg Range Extender.

R46.1284.00
version 3 06/05