Wireless MAXg Range Extender (USR5441)

Technologie MAXg nabízí největší dosah standardu 802.11g v oboru a poskytuje tak optimální bezdrátové připojení osobních i přenosných počítačů a jiných bezdrátových zařízení. Technologie MAXg nabízí také nejvyšší rychlost – až 125 Mb/s. Díky tomu umožňuje po síti rychle a efektivně přenášet velké soubory, např. soubory MP3, digitální fotografie či digitální video. Díky technologii MAXg bude navíc vaše síť chráněna sadou funkcí maximálního zabezpečení, včetně přístupu WPA (Wi-Fi Protected Access), autentizace adres MAC a dalších.

Co je třeba pro zahájení provozu zařízení

Zobrazení produktu

Pohled zepředu

Kontrolka LED - napájení: Tento indikátor LED svítí při provozu jednotky zeleně. Během restartu nebo resetování indikátor LED zeleně bliká.

Kontrolka LED - bezdrátový provoz:

Tento indikátor LED svítí zeleně, pokud jsou zapnuty bezdrátové funkce a bliká při bezdrátové aktivitě. Pokud jsou bezdrátové funkce vypnuty, indikátor LED nesvítí.

Kontrolka LED - Ethernet: Tento indikátor LED svítí zeleně, pokud je zařízení připojeno. Při aktivitě v síti LAN indikátor LED bliká.


Pohled zezadu

Port antény: Do tohoto portu se připojuje přiložená anténa.
Síť LAN: Pro připojení zařízení pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender k přístupovému bodu nebo síťovému směrovači se používá port LAN s konektorem RJ-45.
Tlačítko RESET: Pro obnovení výchozích nastavení výrobce stiskněte a podržte po dobu pěti až deseti sekund tlačítko RESET pomocí kancelářské sponky. Pokud obnovíte výchozí nastavení výrobce, budou ztracena veškerá uživatelská nastavení zařízení pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender. Pokud tlačítko RESET stisknete na dobu kratší než pět sekund, zařízení pro rozšíření dosahu Wireless MAXg Range Extender se restartuje.
5 V DC: Tento port slouží k připojení zdroje napájení zařízení Wireless MAXg Range Extender.

R46.1058.00
rev 3 06/05